Relax Room

(Pod supervizí Multispektrální terapie a Doc. RNDr. et MUDr. B. Hanuše)

Co za funkci má Relax-Room? Klikněte zde

Fotografie

Skutečností v dnešní uspěchané době je, že převážná část obyvatel moderní civilizace trpí v poměrně velké míře stresovou zátěží. A to ať již profesního, tak i osobního charakteru. Bohužel... pravdou je též, že právě ti, kteří nejvíce trpí denními stresy mívají většinou velice málo času k rehabilitaci svých duševních sil. Mylně bychom se domnívali, že se jedná se především o pracovníky ve vysokých vedoucích funkcích. V tomto novém století jsme bohužel my všichni denně intenzivně zanášeni nejenom informačním smogem, ale též konfrontováni s našimi osobními a pracovními starostmi. Mnozí lidé tuto stresovou zátěž kompenzují sportovními aktivitami, což rozhodně nelze kritizovat, nicméně sportovní aktivity jsou v takovém případě velmi často pouhým únikem před reálnými problémy. (Obdobně je tomu u mnohých jiných osob, které naopak volí jako „útěk před chronickým pocitem denního zraňování duše“ trčením před televizní obrazovkou). Těžko říci, co je horší situace. Při intenzivním sportování náš organizmus vydává spousty energie a to většinou s konečným pocitem vyplavení adrenalinu, kdy se díky tomu pár hodin můžeme cítit lépe. Nicméně v takovém případě si neuvědomujeme, že psyché a organismus jsou dvě spojené nádoby, a není podstatné z které té nádoby ubíráme naší životní energii. Nicméně pravidlem je, že k tomu dochází vždy na úkor té „již oslabené“ nádoby, tedy v případě stresu: opět psyché. Navíc si málokdo z intenzivně sportujících uvědomuje, že při velkém fyzickém výdeji energie,dochází v jeho organismu defakto k jakému si dopingu. Nezapomeňme však, že náš organismus a psyché - dříve či později - tento vybudovaný deficit budou na nás nemilosrdně požadovat k doplnění. A tento požadavek se pak často v praxi promítá jako primární spínač syndromu vyhoření... V případě chronických úniků k televizním programům dochází též k poškozování naší duše (potažmo i organismu): své podvědomí nevědomě doplňujeme škodlivým, nicméně zcela neúčelným a navíc povrchním informačním tokem, který – jako by toho nebylo dostatek - dále silně zatěžuje naše mozkové biochemicko-elektrické impulzy synaptických spojení. Následek takového „pseudo-odpočinku“ přináší pouze extra přetížení již tak nepřehledného, hyperaktivního zmatku v naší duši. A i následný (byť sebekvalitnější) spánek není schopen eliminovat původní denní stres spolu s informacemi přejatými ze sledování televizní obrazovky. Právě v nočních hodinách je totiž náš mozek nejaktivnějši a zpracovává veškeré námi získané informace.

Jistě si nyní sami sobě pokládáte otázku: Jak tedy správně odpočívat, aby se naše psyché uvolňovalo ze zajetí stresu a též náš organismus adekvátně s tím více vitalizoval?

Odpověď na tuto otázku je vskutku jednoduchá: Při stresových zátěžích bychom měli dostatečně čerpat energii při dostatečně dlouhém příjemném mírném pohybu (nejlépe chůze) uprostřed klidné, nejlépe téměř panenské přírody. A to po dobu nejméně 90 minut! Po návratu domů bychom (po lehké večeři) měli následně ulehnout ke spánku. Ten by měl u mužů trvat 8 - 8,5 hodiny a u žen o hodinu déle... A nyní čistě realistická otázka: Kolik z nás má takovou to možnost a je schopen jí denně dodržovat? Upřímná odpověď většiny z nás bude: Téměř nikdo!

Fotografie

Tento závěr byl proto také otcem myšlenky zrealizovat (sice umělou formou a za využití nejmodernějších technologií a výzkumných výsledků z biofyziky, psychologie, somatické medicíny a psychiatrie) prostředí, ve kterém si stresem zatížený jedinec odpočine téměř obdobným způsobem, jako by tomu bylo již u zmíněného, přirozeného zbavování se stresu. A co více... dokáže zajistit odpočinek, který díky biofyzikálním, psychologickým a psychiatrickým poznatkům ve skutečnosti netrvá déle než 60 minut. A za to vděčí spolupůsobení různých vědecky potvrzených "mechanismů", kdy může náš organismus a psyché docílit takových výsledků, že si za 1 hodinu této relaxace naše psyché a organismus odpočine jako by odpočívali ve plnohodnotném spánku až 72 hodin. Díky m.j. využitým technologiím se jedná o odpočinek, jako byste své lůžko umístili uprostřed panensky čisté přírody.

Dle různých erudovaných měření mnoha fyzikálně-experimentálních ústavů bylo dokázáno, že člověk k optimální revitalizaci potřebuje mít ve svém okolí cca. 5000 částic/cm3 lehkých iontů. Ve velkoměstech bylo těchto iontů v několika případech naměřeno pouze několik málo. (V Praze 23 částic/cm3, v Amsterodamu 29 částic/cm3, Londýně 11 částic/cm3, New Yorku 9 částic/cm3 a v New Mexico city 2 částice/cm3!).

Za pomoci virtuální reality: audiální a optické simulace, současně s určitým procentem exaktně dávkovaného kyslíku s jemnou příměsí některých dalších "revitalizujících nebo-li stimulačních" plynů (nutných k lepšímu okysličení tkání, včetně té mozkové) a za spolupůsobení fototerapie, ionto-terapie (5000 částic/cm3) a eventuelně dle potřeby i za využití extrémně jemné elektrostimulační tangere terapie na některých vitalizujících bodech lze v praxi (již po absolvování několika hodinových terapií) docílit výše popisovaného efektu.

Fotografie

Složení programů určených pro relaxaci našich klientů je ve svém komplexu chráněn mezinárodním patentem a ve většině zemí Evropy unikátní.

Vzhledem k velkému zájmu klientů o relaxační terapii, je možné poskytovat pouze 1 hodinu/týden na osobu. Pochopitelně je (na první sezení) nutné se předem telefonicky objednat.

Ceník:

(Upozornění: Z administrativních důvodů je nutno platby za terapie uhradit v hotovosti.)


Adresa nového projektu

THERAPY AND RELAX ROOM
Nábřeží Svat. Čecha 664
374 01 Trhové Sviny

Telefon: +420728540207 (od pondělí do pátku, 08.00 – 18.00 hodin)

Provozovatelka RELAX-ROOM: Kateřina Hanušová