Co za funkci má Relax-Room?

RELAX ROOM je vybaven speciální technologií a nejmodernějšími přístroji určenými k vědecky erudované revitalizaci duševních a fyzických sil klientů, kteří (z různých důvodů) nedisponují dostatkem času k jiné, efektivní formě plnohodnotné psychické a organické rehabilitaci.

Fotografie

V tomto projektu je využito nejnovějších poznatků vědy jak z biologicko-fyzického výzkumu tak i z výzkumu psychologického a psychiatrického. Vybavení našeho unikátního projektu odpovídá nejmodernějšímu technickému vybavení společně s integraci virtuálních (m.j. i počítačem řízených), relaxačních programů. Složení programů určených pro relaxaci našich klientů je ve svém celém komplexu chráněn mezinárodním patentem a je v zemích Evropy dosud zcela unikátní. Na metodách fyzického odpočinku klientů naše organizace využila poznatky výzkumného ústavu experimentálně-fyzického a výzkumného ústavu biofyziky v Rovaniemi (Finsku). Na psychologickém a psychiatrickém postupu relaxace se podílel výzkumný ústav experimentální psychologie spolu s několika špičkovými kapacitami z oblasti psychologie a psychiatrie.

Předpokladem relaxačního programu je, aby přetížený organismus a psyché klientů během přibližně jedné hodiny získal co nejvíce pozitivní energie a harmonického „naladění“ do dalších nadcházejících dní plných zátěžových (zvláště pak psychických) stresorů.

Za využití pozitivně působící virtuální terapie (vizuálního a audiálního charakteru) spolu s aplikací kyslíku obohaceného ještě dalšími známými „revitalizujícími plyny“, negativních lehkých iontů, světelné terapie a (eventuelně) elektrostimulativní tangere terapie lze v praxi (již po absolvování několika hodinových terapií) docílit za pouhých 60 minut takového psychického odpočinku, jaký by Vám v praxi poskytl klidný až 72 hodin trvající spánek… (a to nota bene spánek stejné kvality, jako byste spali uprostřed nerušené panenské přírody…!)

Tento rok navíc připravujeme kromě programů určených pro somatickou a psychickou revitalizaci také dalších 19 terapeutických virtuálních audio-vizuálních programů, které budou bez jakékoliv aplikace léků či jiných lékařských zákroků pomáhat léčit Vaše různé duševní i tělesné potíže.

RELAX-ROOM

Co představují součásti multispektrální revalidační relaxace pro naše zdraví?

Relaxačně virtuální pre-hypnotická terapie

Přesto, že je hypnóza jako taková již byla uznaná jako oficiální léčebná metoda, stále ještě vzbuzuje mezi lidmi obavy z něčeho nevědeckého, magického, možná škodlivého. Pre-hypnotický stav je ovšem takový, že se klient nenalézá přímo v hypnotickém stavu ale ve stavu mezi vědomím a spánkem. Velmi se mnozí též obávají „moci“ psychoterapeuta, který by se mohl v hlubokém hypnotickém stavu dotknout, nebo přímo dotázat klienta na některé jeho intimní záležitosti či osobní tajemství. V naší relaxační pre-hypnotické terapii k něčemu podobnému nemůže docházet. Klient(ka) sleduje program, který je zaměřen POUZE na určitou problematiku (například obavy, malé sebevědomí, chronický smutek, depresi, komplexy méněcennosti apod.) avšak tento program nepokládá našim klientům žádné otázky. Je univerzálně nastaven tak, aby jeho efekt příznivě působil na oblast klientů, kterou tito považují za krajně nepříjemnou. Díky těmto „univerzálním“ programům se zbavují klienti možných obav před nechtěným prozrazením svých osobních tajemství neboť jim nejsou kladeny žádné otázky. V léčbě formou pre-hypnotického stavu je využívání sugescí, které jsou jak axiálně, tak i vizuálně v programech integrovány se zaměřením na určitou problematiku.

Sugesce je informace, představa nebo myšlenka, která je přijímána jako realita nezávisle na tom, zda jde či nejde o skutečnost. Sugesce působí velmi dobře již v pre-hypnotickém stavu.. Sugescí můžeme do poměrně velké míry ovlivňovat určité subjektivní negativní emoční stavy a některé psychologické a psychiatrické potíže. Ovlivnění naším pre-hypnotickým programem (stejně tak jako u psychologů aplikujících skutečnou hypnózu!) se nedaří každému stejně, protože některé osoby jsou více sugestibilní, jiné méně. Sugescí se nedají dobře ovlivnit základní osobnostní vlastnosti či charakter. Nemůžeme tedy pomocí pre-hypnózy udělat například z člověka, který je cholerik flegmatika. Pre-hypnóza se provádí v naprostém klidu a co nejpohodlnější poloze na velmi příjemném lůžku. Schopnost pohroužení se do pre-hypnotického stavu závisí pouze na ochotě pacienta chtít a snažit se o spolupráci. V pre-hypnóze reaguje pacient nejenom na sugestivní věty ale i probíhající snímky na obrazovce ve kterých je takzvaně podprahovou formou ukryta celá škála optických sugestivních vněmů. Během pre-hypnózy se například vsugeruje, že v bdělém stavu při hlubokém nádechu přestane mít klient strach, smutek, dušnost, komplex méněcennosti atd. Samozřejmě se pre-hypnózou dají léčit různé stavy úzkosti, úporné bolestivé stavy , některé typy depresí a též osobnostní postoje. Také snížení bolesti při porodu či jiných onemocnění spojenými s bolestí je pre-hypnotický efekt velmi efektivní. Avšak nejenom to. Také tiky, některé kožní nemoci (bradavice, svědění), ovlivnění silné či bolestivé menstruace, poruchy chování u dětí, u sterility (nemohoucnosti otěhotnět), koktavosti a mnoha dalších zdravotních komplikací lze využít skutečně s velmi dobrými výsledky právě pre-hypnotického programu. U pre-hypnotického programu neexistuje možnost, že by klienti „uvázli“ v hypnotickém stavu. Celý program je konstruován tak, aby byli klienti v určitou dobu upozorněni na konec programu a pozvolna identickým programem „převedeni“ do plného stavu bdělosti.

Léčebné využití

Pre-hypnóza se již v mnoha výzkumných projektech vyzkoušela jako (někdy jedinečná a někdy doplňková) léčba u mnoha klasických psychosomatických onemocnění. Mezi ně patří např. plicní astma, bolesti žaludku, bolesti hlavy, žaludku, zad a mnoha jiných zdravotních potíží neboť každé onemocnění má svůj původ v jak „poškozené“ psychické oblasti, tak i v somatické sféře (tělesné). Pomocí pre-hypnotických sugescí si klient(ka) může navozovat například teplo v končetinách či naopak chlad v organismu (například při menopauzálních problémech). Mezi srdečně cévních poruchy, u nichž se používá pre-hypnotické sugesce, patří m.j. i zvýšení krevního tlaku, bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, funkční bolesti u srdce, angina pectoris. A v tomto stavu se též snažíme o navození hluboké relaxace, duševního klidu, odpoutání se od všech možných starostí a různých konfliktů. Klient se díky pre-hypnotické terapii naučí nebrat na sebe přemíru povinností, zkrátka "snížit laťku". Časté je použití pre-hypnotické terapie též u zažívacích poruch, které jsou do velké míry též ovlivňovány psychickým stavem. problémů do žaludku. Dále je možné použít pre-hypnotickou terapii u vředové choroby žaludku a dvanácterníku, kde nepříznivě působí dlouhodobé stresové stavy či přepracování. Rovněž u ulcerozní colitidy (vředovitý zánět tlustého střeva) se používá v našem jednom z virtuálních programů sugestivních technik. Pre-hypnotickým stavem se snažíme navodit psychický klid, pocit bezpečí a jistoty, neboť tito klienti jsou často úzkostně pečliví a „vnitřně“ bojácní. Rovněž se dají ovlivnit některé zácpy a průjmy. U zácpy se vsugerovává v pre-hypnotickém stavu, že v určitou dobu (např. ráno po vstávání) začíná zvýšený pohyb střev, obsah se dostává do konečníku. Opačné sugesce (zabraňující zvýšenému pohybu střev) se dávají u průjmů. Pre-hypnotická terapie se může využít i u některých poruch močení, zejména u funkčního (neurotického) častého nutkání, u nočního pomočování dětí apod. Jako doplňková léčba se osvědčila i u obezity. Současně se sugestivní impulzy do nevědomí klienta dávají týkající se důležitosti cvičení a také klidného a pomalého stravování. Velmi dobré výsledky u pre-hypnoterapie jsou známy při léčbě mentální anorexie (odmítání potravy), jíž trpí většinou dívky, které chtěly zhubnout pro svůj domnělý nebo skutečný sklon k obezitě. Jediným problémem zde však je, že se u těchto nemocných velmi často objevuje problém, že právě tyto dívky nejsou dostatečně schopny plně se soustředit na program a nedochází u nich k proniknutí až do pre-hypnotické úrovně. Získat je pro pre-hypnotickou terapii však nebývá také lehké…

Co je pre-hypnotický stav a jak jej v relax-room(u) využíváme?

Je třeba připustit, že přesná definice tohoto jevu stále ještě působí nesnáze, lze však říci, že mezi bdělým stavem a spánkem existuje jakési „polovědomí“. Navenek se také pre-hypnotický stav většinou podobný lehkému spánku. Ve skutečnosti je to ale stav jakého si „zúženého vědomí“. V tomto stavu jsou tělesné funkce sníženy a duševní jsou aktivovány. Tyto duševní funkce pak zahrnují změny vědomí a paměti a vyšší inklinaci k sugescím, reakcím a myšlenkám, jaké se obvykle v bdělém stavu jedince běžně nevyskytují.

Také lze v pre-hypnotickém stavu vyvolat či potlačit projevy těla: napři i velmi silnou bolest, svalovou ztuhlost, funkce cévního a nervového systému, sekreci žaludečních šťáv, sexuálních funkcích, metabolismu apod. Samozřejmě je nutné, aby klient předem sdělil své subjektivní zdravotní potíže a to jak psychické tak i tělesné. Základem úspěšné pre-hypnotické terapie je samozřejmě odhodlanost klienta k plnému nasazení jeho maximálního soustředění. .

Pre-hypnotická terapie má hluboký vliv na celý organismus a lze tedy vyvolat řadu pozitivních změn v psychických a fyzických funkcích člověka.

Nelze přehlédnout, že po duševním a emocionálním prožitku následuje vždy přesná tělesná reakce. V případě, že vás něco vyleká nebo pocítíte úzkost, může se odehrát mnoho věcí. Uvnitř organismu dojde k aktivaci sympatického nervstva, které z nadledvinek uvolní adrenalin, a ten vstupem do krevního oběhu zrychlí srdeční činnost a dech. Krevní oběh je odkloněn z vnitřností a kůže do srdečního svalu plic a jiných svalových tkání. Člověk je potom díky síťovému efektu činorodý a bdělý. Pokud ale myslíte na něco příjemného a cítíte se klidně, vaše tělo se uvolní, zároveň se zpomalí dech a srdeční rytmus se zvolní do běžného tempa. Pre-hypno terapie je založena na myšlence, že duševní procesy působí přímo na tělesné funkce. Hypnóza je elementární forma biologické komunikace, která probíhá na základě uvolnění tělesných biochemických přenašečů. Literatura předkládá dostatek důkazů, že metody postavené na vzájemných reakcích těla a ducha, jako je hypnoterapie.

Z toho plyne, že když se věnujeme vlastnímu myšlení a snažíme se je pozitivně měnit, můžeme očekávat, že tím v mnoha ohledech změníme celou svou osobnost. Pokud se do hlubších vrstev vědomé dostanou pozitivní a konstruktivní sugesce, evidentně to člověku prospívá. Důsledkem často bývá reorganizace informací v mysli. Není nutné být ve stavu hypnózy, abyste se zabývali sugescemi. Ve skutečnosti je každý člověk sugescím otevřen i ve stavu absolutní bdělosti. Stále si něco sugeruje. Informace si je třeba vtisknout z vědomé mysli přímo do podvědomí. Tak se každá vědomá myšlenka podílí na budování hlubší části vaší bytosti.

Pre-hypnotická terapie představuje velmi silný nástroj, který může být použit k léčení, změnu návyků a zkvalitnění všech stránek života, ne každý jedinec je však dostatečně „hypnabilní“ a pokud si nepřejete ocitnout se v pre-hypnotickém stavu - nikdo a nikdy Vás do něj nedostane! Ne každého se podaří dostat do „tranzu“, ve kterém je toto všechno možné. To, co potřebujete, je hypnabilita neboli schopnost se do hypnózy pohroužit. Vědci už dokázali, že hypnabilita souvisí hlavně s prožitkovými schopnostmi, jako je schopnost pohlcení, představivost a tvořivost.Zvláště inteligentní jedinci navyklí studovat a také studující osoby dosahují pre-hypnotického stavu většinou velmi snadno. Během hypnózy klient dosahuje maximální relaxace a uvolnění. Hypnóza představuje velmi silný nástroj, který může být použit k léčení, změnu návyků a zkvalitnění všech stránek života. Za pomocí posthypnotických pokynů se pozitivní prožitek promítne do klientova chování v budoucnosti. Po skončení terapie je klient klidný a uvolněný, ale i nabitý energií.

(Některé části výše publikovaného textu jsou převzaty z „Psychiatry Journal“, Leidse Universiteit, NL VI/ 2011. a internetu)

Světelná terapie
Fotografie

Světloléčba je metoda s mnoha názvy (fototerapie, světelná léčba, léčba jasným světlem atd.) zaměřena na synchronizaci rytmů s přímým efektem na psychiku. Světlo jehož je užíváno má specifické spektrum. Tato léčebná metoda je znovu praktikována od osmdesátých let minulého století po té, co byla od začátku dvacátého století zavrhována jako neefektivní. Dnes je tato léčba – i v některých předních psychiatrických zařízeních Evropy využívána především k léčbě depresivních stavů a různých psychických onemocnění včetně neuróz, neurastenií a dalších známých duševních poruch. Jasné světlo určitého spektra je synchronizátor a blokuje syntézu látky, která se nazývá melatonin, který je v hypofýze (podvěsku mozkovém).

Dodržování přírodních rytmů bylo dříve samozřejmostí a světlo, roční doby znamenaly jistotu práce a odpočinku. V současné době lidé mnohdy tato pravidla porušují a to velmi často. Pracujeme ve směnném provozu nebo jen v interiérech, učíme se přes noc, čekáme na oblíbené pořady v TV ale též – a to je velmi závažný fakt – cestujeme mezi časovými pásmy. Též náš soukromý život se s ohledem na pracovní dobu mnohých orientoval více na večerní hodiny. Ve vyšším věku dochází často k poruše rytmu noc-den a přerušovanému spánku. Poruchy takzvaných cirkadiánních rytmů se projevují v našem organismu různými výkyvy mezi látkou melatoninem a kortizolem s následnými změnami potřebných látech pro správnou činnost mozku. U mnohých osob se toto pak projevuje například extrémní chutí na sladké či zvýšenou chuť k jídlu, zvláště pak potravin obsahujících mnoho cukrů a uhlovodanů spolu s tuky.

Po psychické stránce můžeme zaregistrovat nejenom pocity psychické ale též fyzické deprese. V běžném životě se toto projevuje pocitem únavy, navýšením nezájmu o jakoukoliv, jinak i příjemnou, činnost, periodickou impotencí či sníženým pocitem sexuální touhy jak u mužů tak i u žen.

Dnešní názor odborníků dokumentuje fakt, že léčba světlem určitého spektra je výbornou alternativní metodou při léčbě nejenom psychických ale též některých somatických (tělesných) onemocnění. Zájem o takovou léčbu je logicky velmi velký neboť se v této léčbě nevyužívá žádných psychofarmak ani jiných dalších lékařských zákroků.

Odborníci v celosvětovém výzkumu léčby světlem zjistili, že světelná terapie by měla být první volbou při léčbě periodické či zimní deprese, kdy léčebný efekt je stejný jako u antidepresiv ale (!) nastupuje dříve! Kontraindikací tato léčba prakticky nemá ačkoliv dosažený efekt je podobný jako u léků. V některých závažných případech je nicméně nutné kombinovat tuto léčbu spolu s farmaceutickými produkty a též zde je délka léčby pozoruhodně zkrácena! Léčebný efekt po světlené terapii se v praxi dostavuje již po 4-6 dnech. Běžně se ve vědeckých kruzích uvádí, že světelná síla 10.000 luxů určitého světelného spektra by měla být dostačující. U nás v relax-room(u) užíváme světla o síle až 40.000 luxů což se u klientů projevilo ještě efektivněji.

Dle mnoha výzkumných zpráv od světových odborníků (v ČR například MUDr. Luboš Janů, PhD. spolu s kolektivem) došel k závěru, že léčba speciálním spektrem světelného záření je stejně účinná jako užívání nejmodernějších antidepresiv SSRI.

Po zahájení léčby světlem může dojít přechodně až k hypománii, nicméně tento stav velice rychle mizí. Projevuje se velice sporadicky a to u středně těžkých depresí.

Při vysazení mimo „rizikové období“ (tím jsou myšleny zimní měsíce) nejsou známy rizika a příznaky z vysazení. Účinnější činní světelnou terapii ještě relaxační technika (což je běžná součást programu v našem relax-room(u). Lehké nežádoucí účinky léčby světlem mohou být velmi sporadicky pocity tlaku v oblasti šíje, které ovšem již po druhé či třetí terapii zcela odeznívají a též nadměrná aktivace. Při světelné terapii je absolutní kontraindikací pouze užívání preparátů obsahujících větší množství třezalky tečkované.

Pacienti vyššího věku nad 85 let a závažně nemocní mohou mít poruchy rytmů psychiky častější. Příčin je více. Starší lidé vychází méně na denní světlo, jsou častěji upoutáni na lůžko a mají méně podnětů. Také pravidelnost, kterou zajišťuje chod týdne a pracovní den, je ve vyšším věku často nepřítomna. Vzhledem k tomu, že léčba světlem přináší již v prvních dnech jistou aktivizaci a zlepšuje poruchy koncentrace, byl již od počátku aplikace světloléčby studován vliv u pacientů s demencí. Světelnou terapii lze často s velkým úspěchem využívat i u dětské deprese (v české populaci je cca. 28% dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let v menší či větší míře trpících periodickými depresemi!), tiků a dalších symptomů narušené psychiky dětí.

Zajímavostí zajisté je i fakt, že díky světelné terapie se v průběhu testů u nezávislých výzkumných projektů ukázalo, že léčba hojení po chirurgických zákrocích byla od 2 do 7 dnů zkrácena.

Fakt, že existuje ještě nedůvěra části odborné veřejnosti je především problém v naší vlasti, kde mnohdy vše, co se vymyká konvenčním lékařským přístupům, je bohužel některými lékaři považováno za „šarlatánství“. Ve většině moderních společností je ovšem léčba světlem využívána nejenom v psychiatrických léčebnách a soukromých psychiatrických ambulancí ale i v nemocnicích na odděleních pooperační péče. Nicméně svítá na dobré časy neboť i v našich podmínkách se již světelná terapie začíná užívat stále častěji a to především v centrech orientovaných na psychiatrickou léčbu.

(Využito zdroje: MUDr. Luboš Janů, PhD. ČR, Prof. Dr.med. H. Früstner, SRN, Dr. O. Kvarn, Švédsko)

Ozonová terapie

Jedná se o jednu z nejefektivnějších regeneračně relaxačních procedur, které jsou v současnosti v naší republice k dispozici. Vlhké teplo je pro kůži přátelštější než suché, změkčuje pokožku tím, že otevírá póry ke stimulování pocení a tím odstraňuje toxiny z těla. Otevřenými póry pak do pokožky, kapilár a žil vniká v doporučených koncentracích ozón. Transdermální cestou tak pomáhá posilovat obranný systém organismu a hladinu kyslíku buněk, tkání a orgánů člověku vlastních, což napomáhá zvyšovat zdraví a celkovou pohodu.

Regeneračně relaxační terapie ozonem výrazně pozitivně ovlivňuje stav našeho organismu zejména v těchto oblastech:

Co je ozon a jak pomáhá
Fotografie

V přírodě ozon vzniká působením ultrafialových paprsků ve stratosféře, kde vytváří ochranný filtr proti UV záření, také vzniká při elektrických výbojích v bouřce působením blesku a fotochemickou reakcí výfukových plynů. Uměle je vyráběn přístroji, kterým říkáme generátory ozonu.

Význam a smysl slova ozonoterapie

Po bouřce každý z nás pocítí zvláštní vůni a vnímá čistotu ovzduší. Příroda pookřeje a člověk se cítí lépe, uvolněně. Prostředí prosytil ozón, plyn s charakteristickou vůní. Tyto příznivé podmínky způsobila tříatomová molekula kyslíku - ozón, chemický vzorec O3, který byl objeven již roku 1785. Jde o bezbarvý plyn velmi nestabilní s rychlým rozkladem. Jeho zkoumáním se prokázaly vynikající účinky působení ozónu na lidský organismus se schopností likvidovat viry, bakterie a plísně. Biochemicky působí při poruchách imunity, příznivě ovlivňuje prokrvení organismu. Uvolňuje energii a přispívá k regeneraci stavu při fyzickém i psychickém vyčerpání. Působení ozonu na lidský organizmus vychází z účinků, které jsou dostatečně známy laboratorními studiemi a ověřeny klinickými zkouškami.

Vliv ozonu, aktivního kyslíku na lidský organismus

Zdravý lidský organismus představuje správnou činnost celého komplexu buněčných systémů. Správná činnost těchto buněčných systémů je závislá na správné činnosti jednotlivých buněk. Je známo, že buňky našeho organismu jsou poškozovány stresem, znečistěným prostředím, výživou, nemocemi a mnoha dalšími faktory. U poškozených buněk dochází ke změně enzymových mechanismů zodpovědných za energetické systémy a ochranné mechanismy před přemírou oxidace a volnými radikály na buněčné úrovni. Nejúčinnější likvidací těchto problémů je stimulace a obnova přirozených enzymových mechanismů na buněčné úrovni. Likvidace těchto problémů náhradou přirozenými nebo syntetickými vitamíny, antioxydanty, enzymy nebo koenzymy mnohdy vedou ke zhoršení přirozeného enzymového buněčného cyklu.

Historie využívání ozonu v léčebné praxi u nás i ve světě

Tříatomová molekula kyslíku byla objevena roku 1785. Roku 1840 byl tento plyn pojmenován podle řeckého slova ozein - vydávat vůni - ozón. Od roku 1857 se datuje vznik prvních ozónových generátorů. Jako antiseptikum ho poprvé vyzkoušel už v roce 1915 A. Wolff. K terapeutickému využití dochází po roce 1916, kdy byl zkonstruován první lékařský generátor ozonu. V Německu už v r.1940 vzniká první učebnice ozonoterapie, následuje vznik německé Lékařské společnosti pro ozonoterapii a tím získává tato forma léčby i medicínskou záštitu. Roku 1972 byla založena mezinárodní lékařská společnost pro ozonovou terapii. Další rozvoj umožnily dlouhodobé poznatky z aplikace, teoretické vysvětlení účinku ozonu na molekulární úrovni a v neposlední řadě také hledání nových léčebných postupů k likvidaci rezistentních virů, bakterií a plísní, protože nám zbraně proti nim ubývají. Dnes existuje International ozone association, která mezinárodně využití ozonu v medicíně garantuje. (Britská královna matka s nadsázkou říká, že tato procedura jí zajistí věčné mládí). Za elixír mládí tuto proceduru rozhodně nemáme, ale pravda je, že na základě mnoha experimentálních výzkumů světových výzkumných pracovišť víme, že ozonoterapie přispěla ke zkvalitnění života.

Jaké vlastnosti ozonu jsou využitelné v medicíně?

Ozon oxidačními procesy likviduje vysokomolekulární sloučeniny, chlorované bifenyly, kyanidy, fenoly a řadu dalších škodlivých látek. Dále přispívá k aktivaci enzymů, které se podílejí na odbourávání peroxidových a kyslíkových radikálů a tím se výrazně zvyšuje účinek tzv.zametačů volných radikálů. Baktericidní, virucidní a antimykotické účinky ozonu se již ve světě běžně využívají u infekčních a zánětlivých onemocnění, ke sterilizaci krevních konzerv a ve farmaceutickém průmyslu. V literatuře se uvádí i schopnost ozonu deaktivovat karcinogeny. Po aplikaci ozonu se zlepšují průtokové vlastnosti krve, proto se velmi dobře využívá při poruše prokrvení mozku, srdce a končetin, včetně diabetických angiopatií. Dochází ke změně vazby kyslíku na hemoglobin, aktivují se biochemické procesy na mitochondriálních membránách a posiluje se také imunitní systém.

Indikační oblast v léčebné praxi

Chirurgie, ortopedie, neurologie, rehabilitace, léčba bolesti, infekční medicína, stomatologie, kardiologie, urologie, gynekologie, onkologie, diabetologie, dermatologie, imunologie, geriatrie, sportovní medicína.

Ozon působí skoro na všechno

Ozón má díky svým vlastnostem široké spektrum pozitivních účinků. Podporuje prokrvení všech tkání včetně mozku a periferních nervů, působí baktericidně, fungicidně a virucidně a i při infekcích chronických a nitrobuněčných. Jeho vlastnosti lze využít u autoimunních poruch, alergií, onkologických pacientů a stavů fyzického a psychického vyčerpání.

Ozón je desetkrát silnější okysličovadlo než kyslík a vzhledem k tomu okysličuje mnohé látky v běžných podmínkách na kyslík netečné. Plynná směs ozónu a kyslíku v nízkých i vysokých koncentracích pozitivně ovlivňuje prokrvení tkání, rozrušuje bakterie, viry a plísně, významným způsobem pozitivně ovlivňuje imunitní a nervový systém a dodává buňkám velké množství energie. Ozónovou terapii je možné využívat v kosmetice, při tvorbě vrásek, obnově pružnosti a trudovitosti pokožky, celulitidě. Zajímavé je použití v ošetřovaní ran, popálenin. I v tomto případě proceduru ozónem můžeme úspěšně kombinovat s používáním vitamínů, antioxidantů, koenzymu Q1O, nebo kompletní nabídkou ozonové kosmetiky.

Specifika působení ozonu

Ozon (O3) je bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem. Jeho molekula je tvořena třemi atomy kyslíku. Je desetkrát lépe rozpustný ve vodě než kyslík (02), takže při lokálním podání snáze proniká do tkání, kde se poměrně rychle rozkládá. Vzniklý kyslík a energie, uvolněné při tomto procesu, jsou přímo využitelné pro buněčné reakce tkání. Kromě dezinfekčního účinku tak podání ozonu pomáhá nastartovat hojivý proces. Po lokálním podání ozonu jsou zaznamenány známky lepšího prokrvení tkání.

Podle údajů z odborné literatury ozon zlepšuje průtokové vlastnosti červených krvinek, odstraňuje jejich řetízkování, zlepšuje flexibilitu, zvětšuje jejich plochu a tím mohou přenést více kyslíku do periférie. Dochází k aktivaci enzymů, které se podílí na odbourávání peroxidů a radikálů. Ozon také upravuje nitrobuněčné dýchání.

Kontraindikace terapie ozonem

Ozonoterapie není vhodná při:

(Poznatky o pozitivním vlivu ozónu na zdraví živých organismů jsou především převzaty z výzkumného ústavu experimentální medicíny v Helsinkách (Finsko) publikace v ročnících 1996-2015 a internetové informace.)

Oxygenní terapie

Bez kyslíku by život nebyl možný. Bez jídla člověk vydrží pár týdnů, bez vody pár dní. Ale bez kyslíku jen pár minut. To poukazuje nejen na to, jak důležitý je kyslík v našem životě, ale i to, jak musí jeho nedostatek vyvolávat nemoci a zkracovat život. Nedostatek kyslíku výrazně urychluje stárnutí. Jelikož má člověk za normálních okolností k dispozici dost kyslíku, vlastně by po této stránce nemělo jít o žádný problém. Faktem však je, že pro nesprávné a mělké dýchání mnozí lidé trpí nedostatkem kyslíku, a přitom na to ani nepřijdou. V naší relaxační terapii využíváme nejenom samotného (vlhčeného) kyslíku ale též určitého (minimálního) množství příměsi vzácných plynů, totiž helia a argonu. Jak bylo mnohými výzkumy dokázáno, právě tyto dva vzácné plyny (nalézající se též v naší atmosféře) ještě více stimulují lepší absorpci kyslíku v našich tělesných buňkách.

Tělové buňky mohou svou přirozenou životnost v plné míře realizovat pouze pod podmínkou, že budou dostatečně zásobovány kyslíkem. To není nijak zajištěno zejména ve stáří, kdy poklesne vitální kapacita plic; v osmdesátce bývá sotva poloviční. Velmi negativní dopad to má zejména na mozkové buňky, které mají největší spotřebu kyslíku. Protože se neregenerují, není za ně žádná náhrada když odumřou. Nejlepší výživou pro buňky je čerstvý kyslík. Zlepšuje tělesné funkce, zvyšuje obranyschopnost a podstatně prodlužuje život. To se však dá dosáhnout pouze při optimálním dýchání.

Zdravotní přínos oxygenní terapie

Kyslíková léčba zvyšuje množství kyslíku, které proudí do plic a krevního oběhu. Pokud máte velmi špatnou hladinu kyslíku v krvi, je možné takto získat více kyslíku, který vám pomůže lépe dýchat a déle žít.

Aby zůstaly buňky zdravé a v dobré kondici, potřebují dostatečnou zásobu kyslíku. Nedostatek kyslíku způsobuje narušení látkové přeměny a obnovování buněk. Smog, zvýšená koncentrace ozónu, špatně větrané místnosti a nedostatek pohybu může způsobit nedostatečný příjem kyslíku. Kyslíkové koncentrátory umožňují kyslík koncentrovat, a zrychlit tak okysličování mozku, svalů a celého těla.

Proč inhalovat kyslík?

Jaký je fyziologický přínos oxygenní terapie?

Kyslík se po vdechnutí do plicních komor váže v plicních kapilárách na krevní barvivo hemoglobin, které obsahují červené krvinky – erytrocyty. Výměna plynů tj.kyslíku a oxidu uhličitého záleží na pasivní difuzi plynu z vyššího tlaku do nižšího. Tlak kyslíku v plicních komorách je 13,3 kPa (100 mmHg), v plicních kapilárách je tlak kyslíku okolo 5,8 kPa (40 mmHg). Spádově tedy kyslík proudí z alveol do plicních kapilár a váže se na hemoglobin. Bariéra, přes kterou plyn defunduje je u zdravých osob velmi tenká, měří přibližně 0,5 um. Difúze plynů přes alveolokapilární povrch záleží na tlouštce této bariéry. Přenos kyslíku je obvykle úplný v průběhu oběhu kapilárním riečšťom. Erytrocyty proudí plicními kapilárami přibližně 0,75s a v tomto časovém úseku se za normálních okolností uskuteční přenos kyslíku (proces difúze). Kyslík je životně důležitý pro metabolismus, nejcitlivější k nedostatku je centrální nervový systém.

Lze využít vdechování kyslíku při studiu?

Plynný kyslík je potřebný nejen k vyššímu výkonu svalů a vytrvalosti celého organismu, ale potřebuje ho také mozek – k bezchybné činnosti a duševní koncentraci. Při dostatečném nasycená čistým kyslíkem najednou pocítíme „druhý dech“ podobně jako sportovci. Únava a stres jsou důsledky námahy, náhle ustoupí, dýchání se zklidní a soustředěnost se rychle obnoví.

… a při práci?

Jistě jste se již ocitli ve vydýchané kanceláři nebo nevětrané místnosti. I nepatrný pokles koncentrace kyselých v důsledku vydýchání jen o 0,5% – 0,7% v kombinaci se zvýšenou teplotou a duševním napětím totiž najednou vedou k pocitům těžkosti, zvýšené únavě, mikrospánku, zbytečným bolestem hlavy a křečím. Řekněte si – žádný problém, na to jsou přece přestávky, aby se větralo. Je vůbec možné získat dostatek potřebného kyslíku vyvětráním v průmyslovém městě, zatíženým dopravou a smogem? Studie potvrzují prokazatelné zvýšení rizika respiračních chorob u profesí, které tráví většinu pracovního času v prašných ulicích.

Kyslík a jeho využití u sportovců

Plynný kyslík potřebují nejen svaly k vyššímu silovému výkonu a vytrvalosti, ale i mozek k duševní koncentraci. Díky kyslíku se začínají spalovat tukové zásoby, které obsahují dvakrát tolik energie, jako jaterní a svalový glykogen a svalové bílkoviny. Sportovec nasycený čistým kyslíkem to pocítí jako blahodárný „druhý dech“. Únava hned zmizí (i únavová kyselina mléčná – laktát – se odbourává díky kyslíku), rytmus dýchání se zklidňuje, obnovuje se duševní koncentrace a počáteční stres z nástupu únavy mizí.

Při čem kyslík pomáhá?

Přísun kyslíku může zmenšit a odstranit následky těchto potíží. Také je možné pozitivně ovlivnit chronickou bronchitidu, potíže spojené s pokročilým věkem, zrakové a sluchové potíže.

(Zdroj: University of Oxford, Mediacal research, GB 2011)

Zdravotní přínos negativních iontů

Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů. V chodbách Ravne byla naměřena vysoká hodnota negativních iontů - až 18.500 iontů/cm3.

 
Je překvapivé, do jaké míry mohou negativní ionty prospět našemu zdraví.

Negativní ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Negativní ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Negativní ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole.

Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů.

Co jsou ionty?

Starověké národy předpokládali, že vzduch obsahuje "elektriku".  První odborné studium iontů začalo poměrně nedávno.  V roce 1899, dva němečtí vědci, Elster a Geitel, zjistili, že v atmosféře existují částice, které nesou elektřinu. Tyto částice později pojmenoval britský vědec Faraday "vzdušné ionty". Slovo "ion" bylo převzato z řečtiny a znamená "jít", nebo "putovat".

Ionty jsou neviditelné částice, a to buď molekuly, nebo atomy, které nesou elektrický náboj. Například atomy se skládají z atomového jádra, které obsahuje neutrální neutrony a kladně nabité protony. Dále obsahují obíhající elektrony, které jsou záporně nabité. Atom v neutrálním stavu má počet protonů (+) a elektronů (-), stejný. Pokud není počet protonů a elektronů stejný, iontové částice jsou buď kladně, nebo záporně nabité. Obecně řečeno, kladné ionty jsou škodlivé pro lidské tělo, zatímco záporné ionty jsou prospěšné.

Pozitivní Ion je atom (nebo molekula), který ztratil jeden nebo více elektronů důsledkem nárazu s vysokou energií. Přírodní síly, které generují pozitivní ionty jsou: rozpad radioaktivních minerálů, radonový plyn, lesní požáry, blesky a ultrafialové záření.

Negativní Ion je atom (nebo molekula), který získal jeden nebo více dalších záporně nabitých elektrony. Negativní ionty jsou přirozeně generovány odpařováním vody.

Elektrony jsou velmi citlivé na šokový náraz elektrického proudu a atmosférické změny. Například při vysokém tlaku, nebo teplotě, mohou elektrony unikat z atomů. Zvyšuje se tak na náš organismus a psyché počet škodlivých kladně nabitých iontů ve vzduchu.

Rovnováha negativních a pozitivních iontů ve vzduchu může být tak snadno narušena. Dobrým příkladem jsou změny hladin iontů při bouřkách. Několik hodin před bouřkou bývá nízký atmosférický tlak. Ten způsobuje nárůst hladiny pozitivních iontů až na úroveň přesahující 5.000 iontů na cm3. Naopak, během bouřky se zvyšuje hladiny záporných iontů na několik tisíc na cm3, zatímco počet pozitivních iontů klesne pod 500 na cm3. Podobně vysoké koncentrace negativních iontů můžeme naměřit v blízkosti vodopádů.

V našem každodenním životě můžeme vnímat elektrické ionty ve vzduchu ve formě statické elektřiny, zejména v zimě, kdy je vzduch suchý. Statické výboje jsou způsobeny vysokým podílem pozitivních iontů z důvodu nedostatku vlhkosti ve vzduchu.

Pro naše zdraví je důležitý správný poměr iontů!

Poměr negativních a pozitivních iontů je velmi důležitý, protože negativní ionty jsou schopny neutralizovat škodlivé účinky kladných iontů. Na začátku 20. století byl poměr v atmosféře 1,2 záporných iontů na každý kladný iont. Nicméně, v uplynulých letech se poměr obrátil. Nyní je to 1,2 kladných iontů na každý negativní iont. Životní prostředí je ohrožené znečistěným ovzduším a vody, elektromagnetickým smogem a dalšími faktory.

Pozitivní a negativní ionty existují také v našem těle. Poměr iontů ve vzduchu, který dýcháme, ovlivňuje poměr iontů v našem těle. Ionty pronikají do těla přes plíce (inhalace), stejně jako přes kůži - zejména prostřednictvím meridiánů (akupresurních) bodů, které mají slabý elektrický odpor. Ionty pak cestují v krvi přes lymfatický systém do buněk v našem těle.

Naměřené hodnoty negativních a pozitivních iontů na různých místech (na cm3)

V podzemních chodbách Ravne se provádělo odborné měření hladiny negativních iontů (Bosna, Visoko, chodby pod pyramidou Slunce). Již krátkodobý pobyt v chodbách má příznivý vliv na lidské zdraví.

V některých kancelářích s počítačovými stanicemi, nebyly detekovány žádné negativní ionty! Uvnitř typického Tokijského bytu, bylo naměřeno 500 krát víc pozitivních iontů, než negativních. To může být způsobeno nedostatečným větráním a to jak v kancelářských prostorách, tak v energeticky úsporných domech. Pozitivní ionty generují elektromagnetická pole, stavební materiály a další škodlivé látky. Na druhé straně, vysokou hladinu negativních iontů vytvářejí vodopády, horké prameny a další vysoce vlhká prostředí. Negativní ionty pak neutralizují kladné ionty, což způsobuje velmi nízkou úroveň škodlivých kladných iontů. 

V každém případě, tato měření ukazují, že je obtížné udržet dostatečné hladiny záporných iontů v dnešní době.

 
Škodlivé účinky kladných iontů

Ionty poprvé spojila s lidským zdravím japonské lékařské studie v roce 1910, která ukázala, že pacienti s artritidou pociťovali větší problémy při výkyvech počasí, kdy je zvýšené procento kladných iontů v atmosféře.

Studené fronty a systémy nízkého tlaku zvyšují procento kladných iontů v atmosféře, což vede ke snížení počtu záporných iontů v našem těle. Lékaři z Japonska prokázali, že za takových podmínek se příznaky astmatu a artritidy u pacientů zhoršují.

Vztah mezi kladnými ionty a astmatem byl zkoumán v severní Americe. Bylo zjištěno, že oblasti s tzv. pozitivními iontovými větry (v nichž jsou velmi vysoké koncentrace kladných iontů) v Calgary, Albertě, jižní Kalifornii, a na dalších místech po celém světě se shodují se zvýšenými astmatickými záchvaty. (Guy Cramer, "Advanced Research, Atmosférických ionty a respirační problémy, "Certified Medinex Webové stránky, 02. 9. 1996, http://mypage.direct.ca/g/gcramer/asthma.html).

V posledních letech se mnoho lékařů shoduje v tom, že vysoká hladina pozitivních iontů v bezprostředním okolí (elektromagnetické pole generované počítači, mobilní telefony a další elektronická zařízení) může negativně ovlivnit funkci mozku a potlačovat imunitní systém. To pak vede ke vzniku mnoha onemocnění. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, nedostatek energie, únava, úzkost, podrážděnost, nevolnost, bolesti břicha, potíže s dýcháním, závratě, špatné soustředění, duševní výkonnost a poruchy spánku. U jedinců s takovými příznaky byly ve vzorcích moči zjištěny extrémně vysoké hladiny stresového hormonu serotoninu. Tento hormon je velmi škodlivý pro tělo a má se za to, že právě kladné ionty zvyšují obsah serotoninu. Naopak, negativní ionty dokážou přebytek serotoninu převést na neškodnou sloučeninu!

Kladné ionty vnikají do volných radikálů v těle, které způsobují oxidaci buněk celého systému. Poškozují zdravé buňky a zvyšují kyselost krve. Pokud jsou buňky oxidované (okysličené), dramaticky se zvyšuje hladina kyseliny mléčné, což má za následek řadu nemocí, včetně rakoviny. Nervový a imunitní systém je oslaben, klesá cirkulace krve, jsou napadeny lymfy. Výsledkem je proces předčasného stárnutí.

Záporné ionty neutralizují volné radikály

Bylo zjištěno, že se 2% kyslíku, který dýcháme, promění v našem těle na volné radikály. Pokud se k těmto volným radikálům přidají volné radikály z dalších zdrojů (těžké kovy, chemikálie, bakterie, viry a pozitivní ionty), pak je tato kombinace ještě víc škodlivá. Negativní ionty umí zabránit oxidaci tím, že neutralizují volné radikály v našich buňkách. Výsledkem je oživení buněk a posílení imunity. Záporné ionty udržují nervové a gastrointestinální funkce v rovnováze. Uvolňují mysl a tělo, podporují zdravý spánek, zlepšují metabolismus, chuť k jídlu a upravují krevní tlak. Po fyzické námaze se lépe zotavíte, cítíte se svěží a odpočatí. Negativní ionty jsou důležité pro celkové zdraví.

Léčivé vlastnosti záporných iontů

Regenerace: Rychlé zotavení z fyzického vyčerpání nebo únavy - zvýšená hladina kyslíku v krvi usnadňuje efektivnější využití kyslíku.

Stabilizace: Stabilizace funkce mozku - záporné ionty pomáhají normalizovat funkce mozku zvýšením hladiny kyslíku v krvi. Cítíte se uvolnění a klidní.

Krev: Čištění krve - tím, že zvyšují hladinu vápníku a sodíku v krvi, pomáhají záporné ionty obnovit zdravou (mírně zásaditou), pH rovnováhu krve.

Metabolismus: Zvýšení metabolismu - tím, že záporné ionty stimulují výměnu elektronických látek v buněčných stěnách, pomáhají zvyšovat metabolismus.

Imunita: Posílení imunitního systému - vysoké hladiny záporných iontů podporují produkci globulinu v krvi, což vede k větší odolnosti proti nemocem.

Vyrovnanost: Vyrovnaný vegetativní nervový systém - záporné ionty mohou zklidnit a uvolnit "napjaté" nervy

Trávení: Lepší trávení - záporné ionty neutralizují nadměrné vzrušení nervového systému, pomáhají zmírnit napětí v žaludku a střevech, podporují tvorbu trávicích enzymů a lepší trávení.

Mládnutí: Omlazení - záporné ionty pomáhají oživit buněčný metabolismus, zvyšuje vitalitu svalové tkáně a posilují vnitřní orgány.

Zdraví: Celkové zdraví - záporné ionty mohou omladit a oživit všechny systémy a buňky v těle.

Již krátkodobý pobyt v prostorách s vysokým obsahem negativních iontů má ozdravný účinek ! (Ravne)

Výzkum účinků záporných iontů

Mnozí lékaři a vědci v Japonsku studovali účinky záporných iontů. Nedostatečný počet záporných iontů potlačuje imunitní, nervové a trávicí funkce, které nakonec vedou k mnoha nemocem. Někteří odborníci v Japonsku léčí své pacienty pomocí lékařského zařízení, které produkuje přirozené (ne uměle vyrobené) záporné ionty, s úspěšnými výsledky. Níže jsou uvedeny některé z výsledků výzkumu o vlivu negativních iontů.

V roce 1975 byla zveřejněna studie s úžasnými výsledky (Nanzandoh Medical Clinic v Japonsku). Terapie zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidě, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky. Bylo zjištěno, že urychlují léčbu a zpomalují proces stárnutí.

Na klinice (Ueyamada Hot Spring v Shinshu, Japonsko) prováděli léčbu pacientů s Alzheimerovou chorobou terapií negativními ionty. Víc než polovina pacientů byla z nemoci vyléčena a zotavují se bez dalších problémů. Současně prováděli pokusy na myších a zjistili, že záporné ionty vyléčili poškozené buňky.

Dr. Tomoh Tsubushi, lékař a profesor (Metropolitan University) dospěl na základě svých studií terapií zápornými ionty k překvapivému výsledku. Negativní ionty rychle normalizovaly krevní tlak, snižují hladinu serotoninu, zrychlují čas na zotavení po fyzické námaze.

Podle průzkumu prováděného společností Shiseido, světově proslulé japonské kosmetické firmy, vdechování vzduchu s obsahem 3200 kladných iontů na krychlový centimetr po dobu 20 minut má za následek žízeň, ztrátu hlasu a překrvení nosní sliznice z důvodu zvýšené hladiny serotoninu. Naproti tomu, vdechování záporných iontů po 10 minut stabilizuje mozkové vlny, což vede k pocitu klidu. Ve skupině, která inhalovala negativní ionty, nebyl zjištěn téměř žádný serotonin ve vzorcích krve nebo moči. (Záporné ionty způsobují, že tělo převede přebytek serotoninu na neškodné chemické sloučeniny).

Studie provedené v USA a jiných zemích

Dr. Beck: V kyslíku, který dýcháme, jsou obsaženy volné radikály, které způsobují oxidaci krve. Volné radikály vytvářejí také bakterie, viry a chemikálie. Generátor mikro-proudů postavený podle poznatků Dr. Becka, dokáže odstranit z krve tyto nežádoucí prvky a zabránit tak další oxidaci, stejně jako to umí negativní ionty. Výsledkem je oživení buněk a posílení imunity (více zde).

Následující je výňatek z článku Guy Cramer, s názvem "Advanced Research na atmosférických iontů a respirační problémy". (Certified Medinex webové stránky, 02. 9. 1996 http://mypage.direct.ca/g/gcramer/asthma.html)

"Ošetřující lékař zjistil, že iontová terapie prospěla pacientů, kteří měli problémy s dýcháním - chronická bronchitida nebo astma. Začali snadněji dýchat. 63 % pacientů trpící sennou rýmou nebo bronchiálním astmatem "zažili částečnou, nebo úplnou úlevu. Přicházejí s kýcháním, slzavýma očima, svědění v nose unavení z nedostatku spánku, že sotva můžou chodit. Po patnácti minutách terapie negativními ionty se cítí mnohem lépe, že ani nechtěli odejít." (http://mypage.direct.ca/g/gcramer/asthma.html)

Američtí odborníci Windsor a Becket předávkovali během 20 minut šestnáct dobrovolníků kladným ionty. Každý z nich si stěžoval na sucho v hrdle, chraptění, bolesti hlavy, svědění a obstrukci nosu. Pět z nich prodělalo test na celkovou kapacitu plic. Bylo zjištěno, že předávkování pozitivními ionty snižuje tuto kapacitu o 30 procent.  10 minutová expozice negativními ionty neměla žádný vliv na maximální kapacitu plic. Výsledkem testu je, že záporné ionty nemají vliv na množství vdechovaného vzduchu, zatímco kladné ionty způsobují dýchání obtížnější!

V Británii (Oxford University) provedli studii na náhodně vybraných 100 pacientech trpících astmatem, brontichidou, sennou rýmou, kteří si zakoupili iontové generátory. Konečného hodnocení se zúčastnilo 74 ze 100 pacientů. Iontová terapie výrazně zlepšila stav u 18 z 24 astmatiků, 13 z 17 trpících bronchitidou, 11 z 12 obětí senné rýmy a 6 z 10 lidí postižených nosním katarem. Několik z nich tvrdilo, že se úplně vyléčilo.  

Brazilské nemocnice běžně používají ionizujícího zařízení k léčbě dýchacích problémů, včetně alergií. Test zahrnoval 36 dětí s astmatem a alergiemi. Všichni měli problémy před tím, než se podrobili iontové terapii. V průběhu testu dostalo pouze jedno dítě astatický záchvat, ostatní byly údajně vyléčené.

V Jeruzalémské nemocnici provedli lékaři test na 38 dětech starých mezi dvěma a dvanácti měsíci. Všechny trpěli stejnými respiračními problémy. Byly vytvořeny dvě skupiny po devatenácti dětech, jedna skupina byla v oddělení bez záporných iontů, druhá v místnosti s generátorem negativním iontů.

Vědci uvádějí, že záporné ionty způsobují rychlejší vyléčení astmatu a brontichidy, bez léků a antibiotik.  Iontová terapie je bez vedlejších nežádoucích účinků. Naopak léčba antibiotiky má vždy nežádoucí vedlejší účinky. Děti po iontové terapii byly méně náchylné relapsům. Atmosférické ionty mají účinek na kojence, zejména ty, kteří trpí astmatickou brontichidou. Děti nepláčou tak často a hlasitě, když dýchají záporné ionty - než když byli venku, v normálním ovzduší.

(Převzato z výzkumných studií ústavů experimentální fyziky v Ontariu, Kanada a z univerzitního výzkumu New Mexiko City, USA. a internetu)