doc. MUDr. Bohuslav Hanuš "U nás nikdy nejste na obtíž! Pro Vás a Vaše onemocnění máme nejenom dostatek času, ale i maximální pochopení. A navíc? Stejně jako Vy – máme identický cíl: totiž, co nejúspěšněji a trvale odstranit Vaše zdravotní problémy!"

doc. MUDr. Bohuslav Hanuš

Je všeobecně známo, že konvenční, respektive alopatické lékařství, běžně nazývané klasické lékařství se orientuje stále více na striktnější specifické odborné oblasti. Moderní věda vyžaduje i v oblasti medicíny stále užší úhly náhledu vůči jednotlivým druhům onemocnění. Tento fakt pak způsobuje, že se stává téměř nemožným (i pro sebe schopnějšího lékařského odborníka) vnímat a identifikovat dané onemocnění jako výsledek mnoha činitelů, které dávají vznik daného onemocnění. Mezi tyto činitele náleží nejenom somatické (tělesné), ale i psychologické procesy, neboť víme, že každé, i striktně „tělesné“ onemocnění, má ve větší či menší míře spolupůvod i v oblasti psychiky.

Moderní pojetí konvenční medicíny s tímto nemůže vážně kalkulovat, neboť je příliš úzce zaměřené a specializované především na odstraňování symptomů (příznaků) choroby a na léčbu pouze části základny původu onemocnění. v praxi to znamená, že se alopatický lékař snaží o vyléčení pacienta, avšak ve skutečnosti musí být při takové léčbě nutně mnoho (i podstatného) zanedbáváno.

Důležitou roli hraje i to, co současná konvenční medicína nedokáže a ani nemůže akceptovat: totiž vliv sociálně-psychologických faktorů a novodobých společenských “toxinů“, jakými jsou například radiový, světelný, elektromagnetický a elektrický smog, které spolupůsobí při vzniku a rozvoji chorob. Rovněž různé exogenní patogenní (vznik choroby stimulující) vlivy například v současných potravinách (jakými jsou například ochucovadla, konzervační látky, barviva, požívání mykotických látek/plísní/ a aflatoxinů – zvláště pak v dovezené zelenině, ovoci a potravinách) hrají při našich onemocněních dominantní roli.

Vlastní existence a funkce naší Multispektrální terapie není rozhodně plnohodnotným nahrazením komplexní alopatické medicíny, avšak v žádném případě ani jejím pouhým banálním doplňkem!