Informace o připravovaných vzdělávacích akcích

Fotografie

Pravidelně pořádáme krátké (víkendové), velmi zajímavé vzdělávací kurzy týkající se zdraví, nejnovějších alternativně-léčebných metod, psychohygieny, prevence před dopadem stresu a mnohých dalších atraktivních témat. Tyto kurzy máme rozděleny do dvou skupin, z nichž jedny jsou vhodné pro laickou veřejnost, zatím co druhá skupina je více orientována pro lékaře a zdravotnický personál.

Průběžné konkrétní informace o připravovaných akcích naleznete vždy zde s dostatečným časovým předstihem.