Multispektrální terapie

Cílem naší činnosti v ordinaci Multispektrální terapie je vytvořit z ověřených (a v mnoha vyspělých zemích již alopaticko-lékařskými kolegy akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a popřípadě poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění.

Do našeho léčebného spektra terapií jsme začlenili především:

Fotografie

Také psycho(hypno)terapie může být (u některých onemocnění) součástí naší upřímné snahy, klienta co nejdůsledněji a s trvalým efektem vyléčit, jež nám zajišťuje erudovaný odborník přes psychologické problematiky, psychoterapeut Mgr. Zbyněk Bohdal.

Z dalších pomocných léčebných metod aplikovaných v naší ordinaci lze především uvést metodu:

Konvenční lékařská diagnostika všeho druhu, jako i dohoda o možnosti odesílání našich klientů (v případě, že to zdravotní stav klienta vyžaduje) k nemocniční léčbě (na námi vybraných exponovaných zdravotnických pracovištích), náleží mezi služby, které nechceme našim klientům v žádném případě upřít a potvrzuje tak naše úsilí, co nejúžeji spolupracovat s alopatickým lékařstvím!

V návaznosti na předchozí, ale i samostatně poskytuje psychologický poradce - psychoterapeut Mgr. Zbyněk Bohdal mimo jiné:

Terapie nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.