Co lze například léčit?

Prakticky všechna onemocnění a choroby které mohou člověka postihnout. U velmi závažných onemocnění, jakými jsou například choroby onkologické, postinfarktní stavy či následky mozkové příhody jsme prostřednictvím naší terapie schopni napomoci k eliminaci těch nejzávažnějších symptomů, popřípadě napomoci spolu-stimulace k rychlejší a úspěšnější rekonvalescenci.

Celosvětové zkušenosti odborníků v aplikaci multispektrální terapie ukazují, že nejlepších výsledků je dosahováno v léčbě:

Fotografie Fotografie

Pochopitelně i celá řada dalších, zde nejmenovaných chorob a potíží, je v menší či větší míře úspěšně léčitelná a z toho důvodu je proto nutné, aby jste se předtím, než se rozhodnete nás navštívit, nás telefonicky konzultovali a informovali se na možnosti léčby u nás.

V oblasti prevence je dosahováno velice dobrých výsledků. Platí to zejména u onemocnění: dementním syndromem, syndr. Parkinsona, infarktu myokardu, mozkové příhody a u některých onkologických onemocnění. Také při dalších mnohých onemocněních, zvláště pak těch, která vznikají při poškození CNS (centrální nervové soustavy) se ukázala být multispektrální terapie v mnohém léčebně efektivní.

Rovněž při stimulaci otěhotnění jsme dosud konstatovali skutečně neobvyklou úspěšnost a také opět prostřednictvím aurikuloterapie zajišťujeme takzvaný ‚bezbolestný‘ porodní průběh, který je pro mnohou nastávající maminku jistě atraktivní zkušeností.